SCOTT GALLAGHER                                                                                                                    PORTFOLIO                 INFO

                                                                                   

                                                                               
            

        
BELFAST, i-D MAGAZINE           FASHION                                                                                                       BLU HYDRANGEA, i-D MAGAZINE          

PERSONAL                                                                                                                                      PORTRAITS